Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696 i Dz.U. z 2020 poz. 1062) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich został powołany Koordynator do spraw dostępności.

Funkcję pełni - Mariusz Masłowiecki

e-mail: koordynator.dostepnosci@brpo.gov.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 24/2020 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.