Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po rodzaju wystąpienia / sprawy: rewizja administracyjna (RNA)

Ilość odnalezionych wyników: 6

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/439387/03/IV/403.5 RZ
Data sprawy:
2003-11-05
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę Fundacji na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 31.07.2001 r. utrzymującą w mocy jego decyzję w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody z dnia 6.02.1996 r. oraz decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w W. z dnia 24.04.1994 r. w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/405750/02/V/506.1 RZ
Data sprawy:
2003-02-06
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku NSA wydanego w sprawie ze skargi Ireny P. na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy i Miasta S.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/394841/01/I/121.1 RZ
Data sprawy:
2002-07-09
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku NSA w sprawie ze skargi redakcji czasopisma na odmowę Starosty P. w przedmiocie dostępu do akt administracyjnych.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/387270/01/I/119 RZ
Data sprawy:
2002-06-27
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku NSA w sprawie ze skargi redakcji czasopisma na odmowę udzielenia informacji przez Prezydenta Miasta w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektorów samorządowych placówek oświatowych z pominięciem procedury konkursowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/405111/02/IX/914.1 RZ
Data sprawy:
2002-06-19
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od wyroku NSA w sprawie ze skargi Janusza S. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niezgodnego z obowiązującymi przepisami zwolnienia go z zawodowej służby wojskowej.
Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/396031/01/X/1007.1 RZ
Data sprawy:
2002-04-10
Opis sprawy:
Rewizja nadzwyczajna od postanowienia NSA w sprawie ze skargi Międzyzakładowej Komisji Taksówkarzy Zawodowych NSZZ "Solidarność" na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie dodatkowego wyposażenia taksówek.