Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich

Przeglądanie po wynikach wystąpień / spraw: pozytywnie niezależnie od działań RPO

Ilość odnalezionych wyników: 1

Adresat:
Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura:
WZF.7043.63.2019
Data sprawy:
2019-09-20
Opis sprawy:
Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zwolnienia ze służby.