Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku z dnia 2014-10-03.

Adresat:
Trybunał Konstytucyjny
Sygnatura:
V.511.868.2014
Data sprawy:
2014-10-03
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W opinii Rzecznika, przepis dotyczący ustalenia wysokości kwoty wolnej od podatku narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, wynikającą z Konstytucji RP. Zdaniem Rzecznika należy zweryfikować założenie ustawodawcy, według którego przekroczenie kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 3089 zł, pozwala obywatelom na jednoczesne zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych oraz uiszczanie podatków. W opinii RPO obecne rozwiązanie krzywdzi podatników, bowiem wskazana kwota została określona w oderwaniu od przyjętych w obowiązującym prawie kryteriów ubóstwa. Wątpliwości Rzecznika budzi również brak stałego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku. Wątpliwości dotyczące wysokości kwoty wolnej od podatku już w maju 2014 r. były przedmiotem wystąpienia RPO do Ministra Finansów. Jednak Ministerstwo nie podzieliło stanowiska Rzecznika argumentując, że wprowadzone zmiany byłyby niekorzystne dla budżetu państwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: