Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich z dnia 2014-10-13.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
III.7051.13.2014
Data sprawy:
2014-10-13
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Zgodnie z nowymi przepisami funkcjonariusz Policji przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowuje prawo do 80% uposażenia. Dopiero, gdy zostanie stwierdzone, że zwolnienie lekarskie było wynikiem szczególnych warunków służby w Policji, przysługuje mu 100% uposażenia. W sprawie indywidualnej badanej przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzka Komisja Lekarska MSW, powołując się na brak przepisów wykonawczych, uznała, że nie posiada podstaw prawnych do wydawania orzeczeń o związku choroby ze szczególnymi warunkami służby u funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Ponadto w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe zwrócenie funkcjonariuszowi Policji 20% uposażenia z tytułu związku choroby ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Wiązałoby się to z odpowiedzialnością wypłacającego z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jedynym efektywnym środkiem prawnym, pozwalającym na zwrot należności, pozostaje dla funkcjonariuszy Policji dochodzenie roszczeń przed właściwym sądem. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spowodowanie zbadania i rozwiązanie przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2014-11-19
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (19.11.2014 r.) wyjaśnił, że komisje lekarskie pozostają właściwe do wydawania orzeczeń o związku choroby ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby u funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Uprawnienie to wynika wprost z przepisów prawa. Należy więc stwierdzić, że w aktualnym stanie prawnym istnieją podstawy do wypłacenia funkcjonariuszom 100% uposażenia za czas nieobecności w służbie, jeśli spełnione są ustawowo przewidziane warunki. Ponadto nie istnieją przesłanki uzasadniające przyjęcie stanowiska, że wypłata wyrównania uposażenia do 100%, w związku z chorobą związaną ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, wiąże się z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych po stronie wypłacającego, a dochodzenie praw przez funkcjonariuszy, z koniecznością występowania na drogę sądową. W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych Centralna Komisja Lekarska MSW ustaliła ze służbami resortu spraw wewnętrznych zasady współpracy związanej z kierowaniem przez komendantów do komisji lekarskich funkcjonariuszy, którzy dochodzić będą zwrotu 20% wysokości uposażenia za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.