Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie rejestracji dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozprawy w sprawach karnych z dnia 2014-10-31.

Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
II.510.2104.2014
Data sprawy:
2014-10-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie rejestracji dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozprawy w sprawach karnych.

W stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problematyka braku przepisów na gruncie Kodeksu postępowania karnego, które obligowałyby sąd do rejestracji dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozprawy w sprawach karnych. Rzecznik od kilku lat kieruje wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości wnosząc o wprowadzenie uregulowania pozwalającego na zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu procesu, w celu usprawnienia postępowania karnego i pełniejszego zagwarantowania prawa stron do rzetelnego postępowania. Z tego względu Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie informacji o planowanym terminie zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk 2266).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: