Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian systemowych w opiece nad osobami nietrzeźwymi z dnia 2015-01-08.

Adresat:
Prezes Rady Ministrów
Sygnatura:
KMP.574.14.2014
Data sprawy:
2015-01-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian systemowych w opiece nad osobami nietrzeźwymi.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała w dniu 18 listopada 2013 r. wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów, w którym wskazała na problem przerzucania na Policję obowiązku opieki nad osobami nietrzeźwymi, wskutek likwidacji kolejnych izb wytrzeźwień. W wystąpieniu Rzecznik wskazała argumenty przemawiające za dokonaniem zmian systemowych w opiece nad osobami nietrzeźwymi, poprzez zmiany legislacyjne aktów prawnych będących w zainteresowaniu Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych. Z otrzymanej przez Rzecznika korespondencji w sprawie wynika, że Minister Zdrowia jest za utrzymaniem obecnego stanu prawnego. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych opowiada się za proponowaną przez Rzecznika zmianą, która zobligowałaby organy samorządu terytorialnego do tworzenia placówek nowoczesnego typu, które łączyłyby w sobie funkcje izby wytrzeźwień, ośrodka terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinie. Biorąc pod uwagę rozbieżne opinie obu Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-08
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia (30.01.2015 r.) w odpowiedzi na pismo Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Prezesa Rady Ministrów poinformował, że wystosował pisemne zaproszenie do Ministra Spraw Wewnętrznych do omówienia i dalszego wypracowania wspólnych, satysfakcjonujących kierunków zmian w zakresie systemowego uregulowania opieki nad osobami nietrzeźwymi. Jednocześnie dodał, że izby wytrzeźwień lub inne placówki wykonujące zadania izb wytrzeźwień, zatrudniają kadrę uprawnioną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wyposażone są w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Nie ulega jednak wątpliwości, że jakość i zakres udzielanych w nich świadczeń nie dorównuje temu, który może być udzielony pacjentowi w procesie leczniczym. Nie można jednak doprowadzić do sytuacji, w której podmioty lecznicze stałyby się substytutem dla instytucji dedykowanych opiece nad osobami nietrzeźwymi.