Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży z dnia 2015-01-15.

Adresat:
Minister Gospodarki
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2015-01-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa w wystąpieniu, iż obecnie brak jest działań idących w kierunku stworzenia ustawodawstwa, które pozwoliłoby chronić dzieci i młodzież przed brutalnością i przemocą w grach komputerowych. Sprzedawcy nie mają obowiązku kontrolowania wieku kupującego, tak aby nieodpowiednie dla młodego konsumenta gry nie trafiły w jego ręce. Rzecznik postuluje wprowadzenie prawnie uregulowanej kontroli obrotu grami komputerowymi w zakresie tytułów, które ze względu na określone treści nie powinny być dostępne dla dzieci i młodzieży. Pomimo iż producenci gier komputerowych korzystają z Ogólnoeuropejskiego Systemu Klasyfikacji Gier, w dalszym ciągu jest to tylko pewnego rodzaju sugestia dla konsumenta o treściach, jakie zawiera dany produkt oraz grupie wiekowej, dla której dana gra jest odpowiednia. W rzeczywistości tego typu oznaczenie stanowi niezamierzoną reklamę i zachętę dla nieświadomych zagrożenia dzieci i młodzieży. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się ponownie z prośbą o przedstawienie działań, jakie zostaną podjęte w kwestii ograniczenia dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych o treściach przesyconych brutalnością i przemocą, a w szczególności o informację, czy zostanie podjęta w tej sprawie odpowiednia inicjatywa legislacyjna.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-01-15
Opis odpowiedzi:
Minister Gospodarki (27.07.2015 r.) poinformował, że Departament Gospodarki Elektronicznej zlecił opracowanie raportu dotyczącego gier komputerowych w Polsce. Z uwagi na złożoność zagadnienia, jak i potrzebę rzetelnego przeprowadzenia badań oraz ankiet, spodziewany termin przygotowania raportu to wrzesień 2015 r. Kopia raportu zostanie przekazana Rzecznikowi Praw Obywatelskich oraz opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki. Ocena Ministra Gospodarki dotycząca efektywności istniejących już rozwiązań i mechanizmów klasyfikacji i oznaczania gier komputerowych zostanie dokonana po analizie raportu.