Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania wysokości należnego świadczenia rekompensacyjnego za utracone dochody z dnia 2015-02-18.

Adresat:
Minister Obrony Narodowej
Sygnatura:
III.7042.982.2014
Data sprawy:
2015-02-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu ustalania wysokości należnego świadczenia rekompensacyjnego za utracone dochody.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi od żołnierzy rezerwy dotyczące sposobu ustalania wysokości należnego świadczenia rekompensacyjnego za utracone dochody. Zgodnie z postanowieniami znowelizowanej ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub w dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, którą mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Tymczasem przepisy obowiązującego obecnie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe dotyczące ustalania wysokości świadczenia rekompensacyjnego są niezgodne z postanowieniami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Przewidują one bowiem sposób ustalania świadczenia pieniężnego według reguł, które obowiązywały przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o podjęcie pilnych działań w celu dostosowania regulacji wykonawczych obowiązujących w tym zakresie do nowych ustawowych reguł ustalania świadczenia pieniężnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-03-26
Opis odpowiedzi:
Minister Obrony Narodowej (26.03.2015 r.) poinformował, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe został skierowany do konsultacji międzyresortowych w dniu 19 stycznia 2015 r. Ze względu na uwagi, które zostały zgłoszone w czasie prowadzonych uzgodnień zaszła konieczność jego modyfikacji i obecnie trwają prace zmierzające do jego pełnej akceptacji w ramach Rady Ministrów. Minister zapewnił, że zostaną dołożone wszelkie starania, aby projekt przedmiotowej regulacji możliwie szybko wszedł do porządku prawnego.