Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przez osoby, które utraciły wzrok w jednym oku z dnia 2015-03-02.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VIII.811.4.2014
Data sprawy:
2015-03-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie niemożności uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności przez osoby, które utraciły wzrok w jednym oku.

Do Rzecznika wpływają skargi osób jednookich, które nie uzyskały orzeczenia o niepełnosprawności, będącego podstawą do przyznania różnych ulg i uprawnień. Nie ulega wątpliwości, że skutki utraty wzroku w jednym oku nie powinny być generalizowane, a potencjalne ograniczenia z tym związane muszą być oceniane w sposób indywidualny w oparciu o obiektywne przesłanki. Brak wzroku w jednym oku stanowi jednak poważne naruszenie sprawności organizmu, które może ograniczać możliwości podjęcia pracy. Ustanowiona w drodze ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych trzystopniowa skala niepełnosprawności powinna pozwalać na odpowiednią ocenę ograniczeń sprawności osób jednookich i przyznanie adekwatnego stopnia niepełnosprawności. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o stanowisku zajętym w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-03-02
Opis odpowiedzi:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (25.03.2015 r.) poinformował, iż obecnie nie rozważa zmian zasad orzekania w przypadku schorzeń dotyczących narządu wzroku, w tym jednooczności. W odpowiedzi stwierdzono ponadto, iż osoba jednooczna, przy dobrym widzeniu w drugim oku, jest w stanie wykonywać większość prac zawodowych, i nie ma podstawy prawnej dającej lekarzowi prawo odsunięcia takiej osoby od np. pracy przy komputerze. Przeciwwskazaniem jest natomiast wykonywanie zawodów, w których widzenie obuoczne jest zawodowo niezbędne.