Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony danych osobowych podczas profilowania pomocy dla osób bezrobotnych z dnia 2015-03-23.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
VII.501.277.2014
Data sprawy:
2015-03-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ochrony danych osobowych podczas profilowania pomocy dla osób bezrobotnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich po raz kolejny sygnalizuje kwestię ochrony danych osobowych osób bezrobotnych. W ocenie Rzecznika istotne jest przeniesienie szczegółowych norm dotyczących mechanizmu profilowania bezrobotnych zawartych obecnie w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego, na poziom ustawowy. Zgodnie z Konstytucją, kwestie przetwarzania danych osobowych stanowią materię zastrzeżoną dla ustawy. Wynika to zarówno z konieczności zachowania ustawowej formy dla ograniczeń prawa do prywatności i autonomii informacyjnej jednostki, jak i prawa jednostki do nieudostępniania informacji jej dotyczących, chyba że taki obowiązek wynika z ustawy. Ponadto zgodnie z postanowieniami Konstytucji, dla określenia zasad i trybu gromadzenia oraz udostępniania informacji o jednostce właściwa jest forma ustawowa. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o treści przygotowywanych propozycji ustawowych, po ich opracowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: