Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie prawa do prywatności osób fizycznych biorących udział w procedurze przetargowej z dnia 2015-03-10.

Adresat:
Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Sygnatura:
VII.501.6.2015
Data sprawy:
2015-03-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie prawa do prywatności osób fizycznych biorących udział w procedurze przetargowej.
Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła z urzędu sprawę opublikowania danych osób, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze w przeprowadzanym przetargu. Wątpliwości Rzecznika dotyczą poszanowania przez obowiązujące przepisy konstytucyjnej zasady proporcjonalności w odniesieniu do prywatności osób fizycznych biorących udział w procedurze przetargowej. Zgodnie z przepisem ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający publikuje informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę lub imię i nazwisko wykonawcy wraz z adresem siedziby lub miejsca zamieszkania. Wydaje się, że dla zapewnienia prawidłowości procesów związanych z zamówieniami publicznymi, w tym zagwarantowania transparentności udzielanych zamówień i wydawanych środków publicznych, rozwiązaniem wystarczającym i jednocześnie mniej ingerującym w prywatność osoby fizycznej, a przez to mniej dolegliwym dla jej praw obywatelskich, byłoby zamieszczanie informacji wyłącznie o miejscowości, w której mieszka wykonawca, nie zaś dokładnego adresu. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-04-03
Opis odpowiedzi:
Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (03.04.2015 r.) poinformował, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Prezesa Rady Ministrów wystąpienie z prośbą o rozważenie wprowadzenia w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych zmian w zakresie regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.