Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych nasyconych przemocą z dnia 2015-04-10.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2015-04-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych nasyconych przemocą.

Wcześniejsze wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiotowej sprawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. zawierało prośbę o podjęcie działań mających na celu zwiększenie świadomości nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz opiekunów prawnych w kwestii skutków i oddziaływania gier komputerowych zawierających treści nasycone przemocą, brutalnością i innymi zjawiskami, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla właściwego rozwoju dziecka. W odpowiedzi poinformowano o prowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szeregu działań edukacyjno-profilaktycznych przeciwko przemocy. W związku z wystąpieniami kierowanymi przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Gospodarki odbyła się niedawno debata na temat dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych nasyconych przemocą. W trakcie tej debaty wielokrotnie podnoszono kwestię konieczności zintensyfikowania działań edukacyjnych w tym zakresie, skierowanych do uczniów i ich rodzin. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o podjętych w sprawie działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-06-11
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej (11.06.2015 r.) poinformowała, że Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował poradnik dla rodziców poświęcony problematyce gier komputerowych. Celem poradnika jest poszerzenie wiedzy rodziców i wychowawców na temat gier komputerowych oraz zwiększenie świadomości na temat skutków korzystania z nich przez dzieci. Poradnik zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Ośrodek upowszechnia także na swojej stronie internetowej informacje o systemie oznakowania gier komputerowych PEGI. Ponadto zostały opracowane ulotki dla rodziców i nauczycieli z cyklu „Zagrożenia w Internecie”. W ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” realizowane jest zadanie publiczne pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą. Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi szkolenia dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli dotyczące Bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Problematyka doboru gier do wieku odbiorców i niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego ich korzystania jest częścią tych szkoleń.