Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozporządzenia regulującego warunki zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei z dnia 2015-04-21.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
III.7040.98.2014
Data sprawy:
2015-04-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rozporządzenia regulującego warunki zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.
Wyjaśnienia przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 r. w kwestii zgodności przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze ochrony kolei, zasad oceny zdolności psychicznej i fizycznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej niezdolności z treścią upoważnienia zawartego w ustawie o transporcie kolejowym, nie rozwiały pojawiających się wątpliwości. Ustawa o transporcie kolejowym określa rodzajowo jednorodną kategorię podmiotów, jakimi są funkcjonariusze ochrony kolei. Podmioty te muszą posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Szczegółowe zasady oceny tej zdolności miał określić w drodze rozporządzenia minister, biorąc pod uwagę zadania oraz zasady działania straży ochrony kolei, a nie poszczególnych funkcjonariuszy tej formacji. Dlatego w ocenie Rzecznika upoważnienie nie zawierało umocowania do wprowadzenia w rozporządzeniu kryteriów częstotliwości badań okresowych w postaci wieku funkcjonariuszy oraz zajmowanych przez nich stanowisk. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-06-26
Opis odpowiedzi:
Minister Infrastruktury i Rozwoju (26.06.2015 r.) poinformowała, że przy najbliższych pracach nad zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności zostanie zaproponowane zlikwidowanie podziału funkcjonariuszy straży ochrony kolei zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i operacyjnych. Kierując się względami bezpieczeństwa w tej formacji należy pozostawić kryterium wieku, od którego uzależniona jest częstotliwość badań. Będzie to zgodne z ideą regulacji Unii Europejskiej dotyczącą kwestii wymagań zdrowotnych.