Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów z obsługą systemu teleinformatycznego w urzędach stanu cywilnego z dnia 2015-04-22.

Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
VII.534.31.2015
Data sprawy:
2015-04-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie problemów z obsługą systemu teleinformatycznego w urzędach stanu cywilnego.
Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, od marca 2015 r. większość urzędów stanu cywilnego zaczęła korzystać z systemu teleinformatycznego „Źródło”, w którym prowadzony jest rejestr stanu cywilnego. Jak wynika jednak z informacji prasowych, obsługa tego systemu stwarza wiele problemów, co ma bezpośredni wpływ na sprawność obsługiwania obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przekazanie aktualnych informacji o funkcjonowaniu rejestru stanu cywilnego prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych w systemie teleinformatycznym, a także informację, czy problemy, z jakimi do tej pory borykały się urzędy stanu cywilnego, zostały już rozwiązane.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-05-22
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (22.05.2015 r.) wskazał na korzyści, jakie przyniosło wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych umożliwiającego kompleksową obsługę spraw z obszaru ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego. Podkreślił, że to nie wdrożenie Systemu Rejestrów Państwowych, ale obowiązujący poprzednio niespójny model ewidencji ludności sprzyjający powstawaniu niezgodności pomiędzy rejestrami prowadzonymi na różnych szczeblach, a także opóźnień w zasilaniu zbioru centralnego, powodował utrudnienia dla obywateli. Informacja o liczbie zgłoszonych przez użytkowników problemów i usterek podana do wiadomości publicznej podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez MSW po uruchomieniu Systemu Rejestrów Państwowych, a także przekazywana okresowo m.in. do komisji sejmowych czy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczy skali makro i wszystkich zgłoszeń, obejmujących zarówno problemy techniczne, niedoskonałości aplikacji czy kwestie jakości danych przeniesionych do SRP z wcześniej prowadzonych rejestrów. Ich ujawnianie przez MSW jest wynikiem przyjętej polityki transparentności procesu wdrożenia nowego systemu teleinformatycznego, co zawsze wiąże się z przejściowymi utrudnieniami. Liczba operacji zakończonych niepowodzeniem nie przekracza 1%, co zaprzecza pojawiającym się w mediach informacjom, że system nie działa. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokłada wszelkich starań, aby problemy zgłaszane przez urzędy były na bieżąco wyjaśniane i naprawiane. MSW ściśle współpracuje z wykonawcą systemu w celu ciągłej poprawy i usprawniania działania aplikacji Źródło.