Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie pilnej potrzeby wprowadzenia zmian w Kodeksie wyborczym z dnia 2015-06-24.

Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2015-06-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie pilnej potrzeby wprowadzenia zmian w Kodeksie wyborczym.

Dnia 11 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne, w którym przedstawił Sejmowi RP uwagi dotyczące stwierdzonej w ustawie – Kodeks wyborczy luki w prawie polegającej na braku możliwości uruchomienia postępowania w sprawie orzeczenia niezdolności w pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w inny sposób aniżeli na wniosek zainteresowanego. W postanowieniu Trybunał zauważył, że „kodeks wyborczy w zasadzie nie przewiduje możliwości uruchomienia procedury wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z uwagi na niezdolność do sprawowania przez niego urzędu w inny sposób aniżeli na wniosek zainteresowanego”. Trybunał podkreślił ponadto, że „usunięcie przez ustawodawcę sygnalizowanej luki w prawie jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”. W opinii Rzecznika przy opracowywaniu regulacji w powyższej materii należy mieć na uwadze potrzebę wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Traktat ten wprowadził bowiem nowe podejście do niepełnosprawności i nader istotne jest, żeby obecnie przyjmowane rozwiązania uwzględniały także ten kontekst. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości przyspieszenia prac Komisji nad wykonaniem ww. postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: