Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie identyfikacji głosowej podatników dzwoniących na Krajową Informację Podatkową z dnia 2015-07-06.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
VII.501.88.2015
Data sprawy:
2015-07-06
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie identyfikacji głosowej podatników dzwoniących na Krajową Informację Podatkową.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjęła na podstawie publikacji prasowych sprawę planowanego wdrożenia w ramach Krajowej Informacji Podatkowej systemu rozpoznawania głosu osób dzwoniących. System informacji ma umożliwiać zbieranie próbek głosu i uwierzytelnianie biometryczne dzwoniących. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Gromadzone dane w postaci próbek głosu będą stanowiły dane osobowe, których przetwarzanie zostało objęte szczególną ochroną. Każda ingerencja w autonomię informacyjną jednostek musi spełniać wymogi określone w Konstytucji. Warunkiem przetwarzania danych przez władze publiczne jest ich niezbędność w demokratycznym państwie prawa, adekwatność zakresu gromadzonych danych dla określonych celów oraz ustawowa forma regulacji upoważniającej dany organ do przetwarzania danych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie wyjaśnień w opisanej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-09-09
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (09.09.2015 r.) wyjaśnił, że uruchomienie Systemu Informacji Telefonicznej związane jest z modernizacją infolinii Krajowej Informacji Podatkowej. System Informacji Telefonicznej uruchomiony w dniu 5 sierpnia 2015 r. ma usprawnić obsługę podatników i pracowników urzędów skarbowych. Jednym z modułów omawianego Systemu jest możliwość zastosowania nowoczesnej technologii biometrycznej weryfikacji głosu osoby dzwoniącej. Pilotażowo metoda biometryczna będzie zastosowana wobec pracowników urzędów skarbowych, którzy w ramach wdrażanej usługi wsparcia merytorycznego dla urzędów skarbowych kontaktują się z infolinią KIP. Proponowany sposób uwierzytelniania ułatwi kontakt z konsultantami infolinii. Pracownicy urzędów skarbowych będą mieli do wyboru biometryczną autoryzację głosem lub przy pomocy standardowego PIN-u. W trakcie przechowywania danych biometrycznych zachowane będą w trakcie pilotażu wysokie standardy bezpieczeństwa. Zastosowanie metody biometrycznej w przyszłości w kontaktach podatnika z infolinią Krajowej Informacji Podatkowej w celu uwierzytelnienia się i uzyskania dostępu do indywidualnych informacji będzie przedmiotem analizy i odrębnej decyzji.