Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia z dnia 2015-07-10.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych
Sygnatura:
KMP.570.36.2014
Data sprawy:
2015-07-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Przedstawiciele Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji”, którego funkcję powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przeprowadzają prewencyjne wizytacje m.in. policyjnych izb dziecka oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji. Podczas wizytacji okazało się, że powszechną praktyką w tego typu jednostkach jest rozbieranie zatrzymanych do naga i poddanie ich sprawdzeniu. Z wyjaśnień funkcjonariuszy wynika, że przeprowadzenie takiego sprawdzenia jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zatrzymanego oraz całej jednostki. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich sygnalizował już w grudniu 2014 r. w wystąpieniu do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że zagadnienie określenia zakresu czynności szczegółowego sprawdzenia ma charakter systemowy. Zaznaczył pilną potrzebę uregulowania w ustawie kontroli osobistej osób umieszczanych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Obecny sposób dokonywania sprawdzenia ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo do nietykalności i wolności osobistej, którego ograniczenie lub pozbawienie może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie. Policja powinna być uprawniona do wykonywania szczegółowych kontroli, w celu odebrania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. Nie może się to jednak odbywać bez właściwej, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, podstawy prawnej. W odpowiedzi z dnia 2 kwietnia 2015 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazał również, że omawiana materia została uwzględniona w treści projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o poinformowanie, na jakim etapie jest proces legislacyjny w zakresie opisywanych zmian.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-08-12
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych (12.08.2015 r.) podziela stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że kontrola osobista powinna odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności zachowania bezpieczeństwa, a kwestie te powinny być uregulowane w aktach prawnych rangi ustawowej. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają obecnie prace nad projektem założeń projektu ustawy o Policji mające na celu m.in. uregulowanie na poziomie ustawy dokonywania kontroli osobistych. Z uwagi na kompleksowy charakter planowanych zmian w ustawie o Policji, prace nad założeniami prowadzone są przez Zespół do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o Policji.