Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie definicji ustawowej wypadku przy pracy z dnia 2015-07-21.

Adresat:
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7063.10.2015
Data sprawy:
2015-07-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie definicji ustawowej wypadku przy pracy.

Za wypadek przy pracy uznaje się „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”. Zdarzenie, które nie spowodowało urazu często określane jest jako wydarzenie wypadkowe bezurazowe. Jak wskazuje doświadczenie życiowe takie zdarzenie, np. zatrucie oparami szkodliwych substancji, trudno zakwalifikować jako uraz, mimo że nastąpiło w pracy i spowodowało niezdolność pracownika do pracy. W takim przypadku, stosując się do definicji ustawowej, zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy, a tym samym poszkodowany pracownik nie otrzyma świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, które są korzystniejsze od świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Dopiero w postępowaniu odwoławczym, co znacznie wydłuża czas otrzymania należnych świadczeń, zdarzenie może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie, czy rozważana jest nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, idąca w kierunku rozszerzenia definicji wypadku przy pracy o element choroby jako jego następstwa.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-11-10
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (10.11.2015 r.) podkreślił, że problemy wskazane w wystąpieniu Rzecznika wymagają pogłębionej analizy oraz szerszej konsultacji, na podstawie których będą mogły być ewentualnie formułowane dalsze wnioski, w tym o charakterze legislacyjnym. Jednocześnie poinformował, że w 2016 r. planowany jest przegląd systemu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego przedstawione zagadnienie będzie również dyskutowane. Ponadto w odpowiedzi Minister wyjaśnił, że szkoda na osobie jest od dawna uznawana za konieczny element wypadku przy pracy. Jak wynika z przepisów przez uraz należy rozumieć uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego. Uszkodzenie ciała nie musi być stałe czy długotrwałe. Uraz może być natychmiastowym następstwem wypadku lub też ujawnić się w późniejszym okresie oraz wystąpić w różnych rozmiarach. Czynnik, który pozwala odróżnić wypadek przy pracy od chorób zawodowych, to nagłość zdarzenia. Ukształtowana linia orzecznictwa określa, że zdarzenie jest nagłe wtedy, gdy trwa nie dłużej niż jedna dniówka robocza.