Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych z dnia 2015-10-08.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Rozwoju
Sygnatura:
VII.612.329.2014
Data sprawy:
2015-10-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie rodzinnych ogrodów działkowych.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg związanych z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku, która zastąpiła ustawę z 2005 roku. Powtarzającym się problemem jest kwestia nadzoru nad czynnościami podejmowanymi przez Polski Związek Działkowców i jego jednostki organizacyjne przed uchwaleniem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, kiedy kwestia nadzoru nad Związkiem nie była jasno określona w przepisach. Przepisy intertemporalne nie określają wyraźnie tego, czy do spraw wszczętych przed wejściem w życie nowej ustawy należy stosować przepisy dotychczasowe, czy też przepisy nowe. Rodzi to w praktyce poważne problemy. Podmioty, które podważają prawidłowość decyzji wydanych w ich sprawach przez organy Polskiego Związku Działkowców przed wejściem w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, nie mogą ustalić jednostki odpowiedzialnej za nadzór nad czynnościami tych organów. Opisana sytuacja może prowadzić do naruszenia konstytucyjnych praw i wolności tych podmiotów. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionej sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: