Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń w otrzymywaniu paczek żywnościowych przez skazanych z dnia 2015-10-16.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.517.1336.2015
Data sprawy:
2015-10-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie ograniczeń w otrzymywaniu paczek żywnościowych przez skazanych.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal wpływa bardzo dużo wniosków od osób pozbawionych wolności, które krytycznie oceniają zmiany wprowadzone z dniem 1 lipca 2015 r. w zakresie paczek żywnościowych. Najwięcej kontrowersji budzi przyjęta w kodeksie karnym wykonawczym zasada, że paczkę żywnościową może zamówić skazany albo osoba dla niego najbliższa. Zdaniem autorów wniosków, wprowadzenie takiego ograniczenia nosi cechy dyskryminacji, jest nieuzasadnione i powoduje, że z prawa do otrzymania paczki żywnościowej nie mogą skorzystać osadzeni, którzy nie mają osób najbliższych lub z osobami takimi od wielu lat nie utrzymują kontaktów. Rzecznik Praw Obywatelskich podziela to stanowisko i zwraca się o podjęcie inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany kwestionowanego przepisu kodeksu karnego wykonawczego, poprzez przyjęcie w nim, że paczkę dla skazanego może zamówić każda osoba, z którą skazany utrzymuje kontakt w formie korespondencji, widzeń i rozmów telefonicznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-15
Opis odpowiedzi:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w odpowiedzi z 15 lutego 2016 r. podzielił zastrzeżenia Rzecznika. Kwestionowany przepis zostanie zmieniony przy najbliższej nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, tak aby nie tylko osoby najbliższe mogły składać zamówienie na paczki żywnościowe dla więźniów.