Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania z dnia 2015-10-27.

Adresat:
Sąd Najwyższy
Sygnatura:
II.517.4076.2014
Data sprawy:
2015-10-27
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie warunkowego tymczasowego aresztowania.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę stosowania tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania. Podczas badania tego zagadnienia w Biurze RPO, ujawniły się rozbieżności w orzecznictwie sądowym co do wykładni prawa w omawianym zakresie. W uzasadnieniu wniosku Rzecznik podkreślił, że pozbawienie wolności powinno następować w oparciu o jasne i precyzyjne przepisy. Zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania karnego, stosując tymczasowe aresztowanie, sąd może zastrzec, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego w terminie określonym w postanowieniu o warunkowym tymczasowym aresztowaniu. Wówczas, jeżeli zostały spełnione wszystkie ustawowe warunki dotyczące poręczenia, sąd jest zobowiązany do przyjęcia poręczenia i do natychmiastowego uchylenia tymczasowego aresztowania. Warunkowe tymczasowe aresztowanie przekształca się wtedy w poręczenie majątkowe. Zdaniem Rzecznika z chwilą wpłaty poręczenia tymczasowo aresztowany powinien być natychmiast zwolniony, niezależnie od złożonego zażalenia przez prokuratora, a wstrzymanie wykonania takiego orzeczenia jest niedopuszczalne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: