Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji ustawowych zadań Policji po reformie procedury karnej z dnia 2015-11-30.

Adresat:
Komendant Główny Policji
Sygnatura:
II.519.1562.2015
Data sprawy:
2015-11-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie realizacji ustawowych zadań Policji po reformie procedury karnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich z dużym zaniepokojeniem przyjął informacje prasowe mogące sugerować, że nieuwzględnienie w budżecie Policji wzrostu wydatków związanych z nowelizacją procedury karnej spowodowało istotne ograniczenie realizacji ustawowych zadań Policji. W wyniku reformy procedury karnej wprowadzonej od 1 lipca 2015 r. na funkcjonariuszy Policji zostały nałożone nowe obowiązki. Jak wynika z treści publikacji największym dodatkowym obciążeniem finansowym są wydatki na wynagrodzenia biegłych oraz koszty analiz laboratoryjnych. Istotny wzrost wydatków spowodowany jest także koniecznością kserowania dokumentów z akt sprawy, związaną z obowiązkiem anonimizacji danych świadków i pokrzywdzonych. Zwiększyła się także liczba wysyłanej korespondencji, co powoduje kolejne koszty. Z treści publikacji wynika ponadto, że opisana sytuacja związana z brakiem środków w budżecie Policji powoduje spadek wykrywalności sprawców przestępstw, zmniejszenie liczby patroli na ulicach, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie stanowiska odnoszącego się do informacji przedstawionych w materiale prasowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2015-12-29
Opis odpowiedzi:
Komendant Główny Policji (23.12.2015 r.) zapewnił, że budżet Policji na 2015 rok pozwala na bieżącą realizację zadań statutowych Policji, a zobowiązania zaciągnięte przez poszczególne jednostki organizacyjne Policji realizowane są na bieżąco.