Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji z dnia 2015-12-01.

Adresat:
Minister Edukacji Narodowej
Sygnatura:
VII.7037.156.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prac nad ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji.
Na podstawie artykułu prasowego Rzecznik powziął wiadomość o skutkach, jakie może spowodować brak uregulowania kwestii polskiego systemu kwalifikacji. Z informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że przyjęcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji jest warunkiem uruchomienia środków unijnych na edukację dorosłych. W marcu 2015 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Obecnie projekt ustawy przechodzi etap formalnych uzgodnień w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Projekt powinien zostać skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych w pierwszych tygodniach pracy nowego rządu. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie aktualnego stanu sprawy.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-11
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej (11.01.2016 r.) poinformowała, że Polska wypełniła przyjęte przez przedstawicieli poprzedniego Rządu zobowiązanie w zakresie uchwalenia do końca 2015 r. ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.