Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju, do wiadomości Ministra Cyfryzacji w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży z dnia 2015-12-01.

Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2015-12-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju, do wiadomości Ministra Cyfryzacji w sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży.

W dniu 9 lipca 2015 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Gospodarki w sprawie problemu dostępności dla dzieci i młodzieży gier komputerowych zawierających treści nasycone przemocą, brutalnością i innymi zjawiskami, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla właściwego rozwoju dziecka. W odpowiedzi poinformowano, że Departament Gospodarki Elektronicznej zlecił przygotowanie raportu dotyczącego badań w zakresie percepcji rodziców bądź opiekunów prawnych osób niepełnoletnich odnośnie do respektowania przez konsumentów oznaczeń wiekowych gier komputerowych będących obecnie w sprzedaży. Planowany termin przygotowania raportu określono na wrzesień 2015 r. W oparciu o powyższy raport, Minister Gospodarki miał dokonać analizy efektywności istniejących rozwiązań i mechanizmów klasyfikacji i oznaczania gier. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o udzielenie informacji, czy raport został już przygotowany oraz ewentualnie jakie są wnioski wynikają z jego analizy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: