Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie recept przekazywanych pocztą elektroniczną z dnia 2015-12-01.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.501.150.2015
Data sprawy:
2015-12-01
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie recept przekazywanych pocztą elektroniczną.
Na mocy znowelizowanej ustawy Prawo farmaceutyczne pacjent będzie mógł otrzymać informację o wystawionej recepcie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub w formie wydruku. Obowiązujące przepisy nie zawierają jednak wystarczających gwarancji ochrony danych osobowych zawartych w recepcie przekazywanej na adres poczty elektronicznej pacjenta. Pomimo tego, że przekazywane dane będą stanowiły w znacznej mierze dane o charakterze wrażliwym w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, ustawodawca nie wprowadził obowiązku zabezpieczenia przesyłanej informacji, chociażby poprzez konieczność przekazywania jej drogą szyfrowaną. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wyjaśnienie dopuszczalności wprowadzenia kwestionowanej regulacji.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-14
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia (14.01.2016 r.) wyjaśnił, że wprowadzone rozwiązanie polegające na przesłaniu informacji o wystawionej recepcie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej pacjenta podlegało uzgodnieniom międzyresortowym oraz opiniowaniu, m.in. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Pacjenta. W odpowiedzi wskazano jednocześnie, że ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia nakłada na podmioty prowadzące bazy danych obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych, co dotyczy również danych przesyłanych na wskazany przez pacjenta adres poczty elektronicznej.
Ponadto Minister Zdrowia zapewnił, że podjęte zostaną odpowiednie działania w celu zmiany przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne lub ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, jeżeli okaże się to niezbędne, w szczególności, jeżeli taką potrzebę zgłosi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.