Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad finansowania edukacji uczniów z niepełnosprawnościami z dnia 2015-12-02.

Adresat:
Minister Finansów
Sygnatura:
XI.7036.2.2015
Data sprawy:
2015-12-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie zasad finansowania edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje liczne skargi dotyczące odmowy przyznania przez władze samorządowe środków z subwencji oświatowej na uzasadnione potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Niezbędne jest pilne rozwiązanie tego problemu tak, aby jak największa grupa uczniów z niepełnosprawnościami miała realne prawo do edukacji i mogła kształcić się w szkołach powszechnych możliwie blisko ich miejsca zamieszkania. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o spotkanie w celu omówienia możliwych rozwiązań tego istotnego problemu społecznego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-01-14
Opis odpowiedzi:
Minister Finansów (14.01.2016 r.) zawiadomił o przekazaniu pisma Rzecznika, zgodnie z właściwością, Ministrowi Edukacji Narodowej. Jednocześnie Minister Finansów wskazał, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Przyjęte rozwiązanie umożliwi podjęcie ewentualnych działań legislacyjnych w celu systemowego uregulowania tej kwestii.