Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Zastępcy Komendanta Głównego Policji w sprawie dostosowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do potrzeb osób z niepełnosprawnością z dnia 2015-12-17.

Adresat:
Zastępca Komendanta Głównego Policji
Sygnatura:
KMP.570.1.2014
Data sprawy:
2015-12-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji"
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Zastępcy Komendanta Głównego Policji w sprawie dostosowania pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W kolejnym wystąpieniu Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich z uznaniem przyjął deklarację kontynuowania przez Policję dostosowywania do potrzeb osób z niepełnosprawnością pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Jednocześnie zauważył, że nie wszystkie wskazane przez Policję pomieszczenia spełniają standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnością lub mających trudności z poruszaniem się. Odpowiednie rozwiązania powinny obejmować całą drogę od wejścia do komendy lub komisariatu, po pokoje dla osób zatrzymanych i sanitariaty. W szczególności należy odpowiednio dostosować i wyposażyć pomieszczenia z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także zapewnić bezpieczne poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji na temat rozwiązań przyjętych w kwestii umieszczania osób z niepełnosprawnościami w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-04
Opis odpowiedzi:
Zastępca Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi z 4 lutego 2016 r. przypominał o skierowanym 10 sierpnia 2015 r. piśmie do komendantów wojewódzkich Policji oraz Komendanta Stołecznego Policji, w którym zwrócono się o sukcesywne dostosowywanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. W nadesłanych odpowiedziach nie sprecyzowano terminu realizacji zalecanych inwestycji. Garnizony są dopiero na etapie planowania lub opracowywania dokumentacji przedsięwzięcia. Niezbędne jest także zarezerwowanie w budżecie poszczególnych garnizonów odpowiednich środków finansowych.
Policjanci pełniący służbę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia odpowiadają za bezpieczeństwo osób w nich umieszczonych. Dlatego do wszystkich komendantów wojewódzkich oraz Komendanta Stołecznego Policji zostało skierowane zalecenie, aby w przypadku pobytu w pomieszczeniu osoby z niepełnosprawnością, okazywać takiej osobie niezbędną pomoc. Do chwili dostosowania wymogów technicznych pomieszczeń Policji jest to rozwiązanie optymalne, które w ocenie Komendanta gwarantuje przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych przebywających w tych pomieszczeniach.