Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Polski z dnia 2016-01-14.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
II.513.17.2014
Data sprawy:
2016-01-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie odszkodowań dla osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Polski.

W ocenie Rzecznika nieuzasadnione wydaje się pominięcie wśród uprawnionych do odszkodowania osób represjonowanych, które zmarły w wyniku represji radzieckich organów państwowych na terenach utraconych przez Polskę po 1946 r. Stosowanie przesłanki domicylu (miejsca zamieszkania) wobec polskich obywateli walczących o niepodległość kraju, którzy w związku z przesunięciem granic kontynuowali tę działalność i zginęli poza terytorium Polski, nie spełnia standardów konstytucyjnych wynikających przede wszystkim z zasady równości podmiotów wobec prawa. Przyjęte rozwiązanie powoduje, że osoby najbliższe nie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie informacji, czy podjęto działania w celu odpowiedniej zmiany przepisów ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: