Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tworzenia przez oddziały NFZ list oczekujących na wyroby medyczne z dnia 2016-01-19.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7013.92.2014
Data sprawy:
2016-01-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie tworzenia przez oddziały NFZ list oczekujących na wyroby medyczne.

Kryteria tworzenia przez oddziały wojewódzkie NFZ list oczekujących na wyroby medyczne, a także kryteria realizacji zleceń, są niejasne. Powoduje to nierówny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych i nierówne traktowanie świadczeniobiorców. RPO nie kwestionuje konieczności tworzenia w niektórych przypadkach rejestru oczekujących na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne. Wprowadzanie przez oddziały NFZ list oczekujących na wyroby medyczne nie ma jednak oparcia w przepisach ustawowych. Zasady tworzenia list oczekujących na wyroby medyczne powinny być zgodne ze standardami konstytucyjnymi, a więc uregulowane w przepisach ustawowych, a nie w drodze zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem opisany w wystąpieniu był podnoszony przez RPO poprzedniej kadencji, jednak nie został dotychczas rozwiązany.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-24
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia w odpowiedzi z 24 lutego 2016 r. zapewnił, że obecnie żaden oddział wojewódzki NFZ nie prowadzi ewidencji zleceń oczekujących na potwierdzenie. Zlecenia są potwierdzane na bieżąco.
Jednocześnie Minister powiadomił, że resort zdrowia prowadzi analizy dotyczące zmiany kształtu systemu ochrony zdrowia, które powinny przyczynić się do poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotem analiz jest także kwestia uregulowania zasad tworzenia w niektórych sytuacjach rejestru zleceń oczekujących na zaopatrzenie w określone wyroby medyczne. Wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań oraz terminu wdrożenia ich w życie będzie możliwe jednak dopiero po zakończeniu prac.