Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016 z dnia 2016-01-19.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
XI.543.4.2016
Data sprawy:
2016-01-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016.

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie relokacji cudzoziemców w roku 2016, przekazanego w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Polskie władze zobowiązały się do przyjęcia w ciągu dwóch lat w ramach procedury relokacji 6 182 osób z Grecji i Włoch. Projekt rozporządzenia proponuje, aby w 2016 roku w trybie relokacji Polska przyjęła maksymalnie 400 osób. Oznacza to, że w 2017 roku, aby wykonać zobowiązanie, władze polskie będą musiały przyjąć około 5800 cudzoziemców, co może okazać się trudne w realizacji. Warto więc rozważyć, czy już w 2016 roku Polska nie powinna przyjąć w ramach relokacji większej liczby osób. Wątpliwości Rzecznika dotyczą także kwoty przeznaczonej na integrację migrantów i realizację obowiązku szkolnego przez dzieci. RPO zaznaczył, że pomoc dla cudzoziemców przyjętych w trybie relokacji nie może być mniejsza niż pomoc dla innych cudzoziemców ubiegających się w Polsce o ochronę międzynarodową.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: