Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie utrudnień w kontaktach telefonicznych skazanych z osobami bliskimi z dnia 2016-01-20.

Adresat:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Sygnatura:
IX.517.945.2015
Data sprawy:
2016-01-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie utrudnień w kontaktach telefonicznych skazanych z osobami bliskimi.

Rzecznik Praw Obywatelskich nadal otrzymuje dużą liczbę wniosków osób pozbawionych wolności dotyczących jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora na terenie jednostek penitencjarnych. Zdaniem Rzecznika, Centralny Zarząd Służby Więziennej powinien zadbać o to, aby dopuszczony do świadczenia usług na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych operator telekomunikacyjny spełnił wszystkie stawiane mu wymagania i respektował obowiązujące przepisy prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie kieruję prośbę do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, aby zaangażował się w ustalenie z operatorem zakresu i zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie jednostek penitencjarnych, z poszanowaniem praw osób pozbawionych wolności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: