Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych z dnia 2016-01-20.

Adresat:
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Sygnatura:
VII.602.6.2014
Data sprawy:
2016-01-20
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie dostosowania lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
Zdecydowana większość polskich wyborców, w tym osób niepełnosprawnych i starszych, woli głosować osobiście w lokalu wyborczym. Wynika tak z badań przeprowadzonych przez CBOS i Biuro RPO. Tylko niewielka część wyborców niepełnosprawnych i starszych chce korzystać z alternatywnych procedur głosowania, czyli korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Dlatego tak bardzo istotne jest dostosowanie lokali wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Obecnie przeważająca większość kontrolowanych lokali (81%) nie spełnia kryteriów technicznych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Przygotowywany szczegółowy raport RPO z podejmowanych w latach 2014 – 2015 kontroli lokali wyborczych mających status dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych będzie zawierał dodatkowo wyniki kontroli przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe. W raporcie znajdą się także rekomendacje dla ustawodawcy oraz propozycje zmian organizacyjnych i technicznych. Docelowo połowa lokali wyborczych na terenie każdej gminy powinna być w pełni dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. RPO zwraca się o podjęcie skutecznych działań mających zapewnić wyborcom niepełnosprawnym ochronę ich praw wyborczych.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: