Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie pobieranego uposażenia w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim przez funkcjonariusza mężczyznę z dnia 2016-01-21.

Adresat:
Szef Służby Celnej
Sygnatura:
WZF.811.1.2015
Data sprawy:
2016-01-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Służby Celnej w sprawie pobieranego uposażenia w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim przez funkcjonariusza mężczyznę.

Do Rzecznika zwrócił się funkcjonariusz Służby Celnej z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy o Służbie Celnej określających wysokość pobieranego uposażenia w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim przez funkcjonariusza mężczyznę. Jeżeli matka dziecka wyraziła chęć korzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (80% wynagrodzenia /uposażenia), a następnie wróciła do pracy/służby, to złożona deklaracja jest wiążąca dla funkcjonariusza – mężczyzny, który skorzysta z urlopu rodzicielskiego w jej zastępstwie. Trudno zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym przez Dyrektora Departamentu Służby Celnej Ministerstwa Finansów, że prawo do uposażenia w wysokości 80% uposażenia miesięcznego przysługuje wyłącznie funkcjonariuszowi – kobiecie. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się do Szefa Służby Celnej z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-15
Opis odpowiedzi:
Szef Służby Celnej w odpowiedzi z 15 lutego 2016 r. podzielił stanowisko Rzecznika, że funkcjonariusz – mężczyzna ma prawo do uposażenia w wysokości 80% w przypadku, gdy matka dziecka wyraziła chęć korzystania bezpośrednio po urlopie macierzyńskim z urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, a następnie wróciła do pracy lub służby. Stanowisko w tej kwestii zostanie przedstawione wszystkim dyrektorom izb celnych.
Ponadto Szef Służby Celnej wskazał, że literalne brzmienie przepisów ustawy o Służbie Celnej jest niejednoznaczne i może prowadzić do wniosku, że funkcjonariusz – kobieta otrzymuje 80% miesięcznego uposażenia, a funkcjonariusz – mężczyzna jedynie 60%. Interpretacja tych przepisów była niejednolita, co mogło powodować zróżnicowanie w zakresie wypłaty świadczenia za okres przebywania na urlopie rodzicielskim funkcjonariuszy Służby Celnej na tle uprawnień pracowników oraz innych funkcjonariuszy.