Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sklepików szkolnych z dnia 2016-01-26.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
VII.7037.93.2015
Data sprawy:
2016-01-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie sklepików szkolnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Zdrowia o uzupełnienie przedstawionych wyjaśnień. W załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży w szkołach, sformułowano dodatkowe warunki, jakim muszą odpowiadać te produkty. Przyjęte rozwiązanie budzi wątpliwości, ponieważ przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia upoważniały Ministra Zdrowia do określenia dodatkowych wymagań tylko dla środków spożywczych stosowanych w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-10
Opis odpowiedzi:
Minister Zdrowia w odpowiedzi z 10 lutego 2016 r. nie podzielił zastrzeżeń Rzecznika dotyczących treści załącznika do rozporządzenia. Upoważnienie ustawowe zostało wykonane w ocenie Ministra z należytą starannością.