Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie sklepików szkolnych z dnia 2016-01-26.

Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.7037.93.2015
Data sprawy:
2016-01-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie sklepików szkolnych.

Z wpływających do Rzecznika skarg wynika, że rygorystyczne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych mogą spowodować, że większość sklepików będzie musiała zostać zamknięta. Prowadzona dotychczas działalność może stać się zupełnie nieopłacalna. Z informacji prasowych wynika, że w całej Polsce zamknięto nawet kilka tysięcy sklepików. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Rozwoju o przekazanie informacji w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-05
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju w odpowiedzi z 5 kwietnia 2016 r. wyjaśnił, że Minister Rozwoju prowadzi w systemie teleinformatycznym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, nie dysponuje jednak szczegółowymi danymi dotyczącymi liczby sklepików szkolnych, które zostały zamknięte od czasu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci. Wiarygodne informacje w tym zakresie mogą posiadać szkoły i placówki oświatowe lub jednostki samorządu terytorialnego pełniące rolę organów prowadzących szkoły.