Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie brutalnych gier komputerowych z dnia 2016-02-01.

Adresat:
Minister Rozwoju
Sygnatura:
VII.550.4.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju w sprawie brutalnych gier komputerowych.

Od kilku lat w zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich pozostaje problem dostępności dla dzieci i młodzieży brutalnych gier komputerowych, zawierających treści, które mogą niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka.

Rzecznik z uwagą zapoznał się z treścią raportu o polskiej branży gier, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Jak wynika z raportu, rodzice przeważnie nie są w pełni świadomi aktywności swoich dzieci w Internecie, ani zagrożeń wynikających z tego faktu. Większość rodziców uważa, że system kategoryzacji gier (PEGI) jest potrzebny. Jednocześnie badani nie znali szczegółów dotyczących tego systemu. Ponad 25 % badanych stwierdziło, że ich dzieci mają dostęp do gier spoza swoich kategorii wiekowych. Raport miał pozwolić na ocenę, czy istniejące mechanizmy samoregulacyjne są wystarczające, czy też konieczne jest wprowadzenie prawnych ograniczeń dostępności niektórych gier komputerowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Rozwoju z prośbą o przedstawienie wniosków wynikających z analizy raportu, a także o przekazanie informacji na temat ewentualnych planów opracowania przepisów, które ograniczałyby dostępność niektórych szczególnie brutalnych gier.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-01
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (17.02.2016 r.) poinformował, że w obecnym stanie prawnym jedyną możliwością zakazu sprzedaży gry komputerowej, nie tylko osobom nieletnim, ale również całkowitego zakazu jej sprzedaży poprzez wycofanie z rynku - byłaby sytuacja, kiedy gra propagowałaby treści faszystowskie lub nawoływała do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
W ocenie Ministra Rozwoju istnieje potrzeba szerszej edukacji rodziców i opiekunów prawnych na temat stosowanych oznaczeń ratingów wiekowych znajdujących się na opakowaniach gier komputerowych. Ministerstwo Rozwoju rozważa możliwość wsparcia akcji promocyjnych dotyczących świadomego korzystania z gier, które są prowadzone przez organizacje branżowe.