Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularza „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów z dnia 2016-02-01.

Adresat:
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
II.518.6.2014
Data sprawy:
2016-02-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dostosowania wzoru formularza „Niebieska karta” do obowiązujących przepisów.

Rzecznik sygnalizował we wcześniejszym wystąpieniu konieczność dostosowania pouczenia dla pokrzywdzonych zawartego w formularzu „Niebieska Karta - B”, będącego załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów, do obowiązujących przepisów kodeksu karnego. Zgodnie z zapowiedziami, odpowiednie zmiany miały być opracowane podczas nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przekazanie aktualnych informacji na temat planowanego zakończenia prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-12
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (12.02.2016 r.) wskazała, że trwają prace nad zmianami do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt zmian zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz ze środowiskiem naukowym. Projektowane zmiany dotyczyć będą m.in. modyfikacji i usprawnienia procedury „Niebieskie Karty”. Celem zmian ma być poprawa skuteczności realizowanych działań przez przedstawicieli służb i instytucji zawodowo zajmujących się zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy. Formularz „Niebieska Karta – B” zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów.