Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kwestii badań kodu genetycznego DNA z dnia 2016-02-03.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
IV.7020.4.2014
Data sprawy:
2016-02-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania kwestii badań kodu genetycznego DNA.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wystąpienie do Ministra Zdrowia, w którym ponownie zwraca się o uregulowanie w przepisach prawa technicznych i medycznych aspektów badań kodu genetycznego. Rzecznik zainteresowany jest także wynikami prac zespołu roboczego ds. analizy organizacji opieki zdrowotnej w obszarze genetyki, a ponadto stanem prac legislacyjnych mających na celu ratyfikację przez Polskę Europejskiej konwencji bioetycznej.

Kwestia prawnego uregulowania zasad przeprowadzania badań kodu genetycznego DNA pozostaje od 2001 roku tematem wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich do kolejnych ministrów sprawiedliwości oraz zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: