Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw dawców przeszczepu do świadczeń zdrowotnych z dnia 2016-02-03.

Adresat:
Minister Zdrowia
Sygnatura:
V.7010.26.2015
Data sprawy:
2016-02-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie praw dawców przeszczepu do świadczeń zdrowotnych.

Regulacje określające uprawnienia dawców przeszczepu są niespójne. Różnią się zakresem podmiotowym oraz zakresem przysługujących uprawnień.

Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo, na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych. Natomiast ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów przewiduje uprawnienia zarówno dla Dawcy Przeszczepu, jak i Zasłużonego Dawcy Przeszczepu do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

W ocenie Rzecznika prawa dawców przeszczepu powinny zostać uregulowane w sposób przejrzysty i jednolity. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się w tej sprawie do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: