Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie ochrony praw weteranów działań poza granicami państwa z dnia 2016-02-03.

Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Sygnatura:
WZF.7043.19.2015
Data sprawy:
2016-02-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Wydział do Spraw Żołnierzy i Funkcjonariuszy
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawie ochrony praw weteranów działań poza granicami państwa.

Jak wynika z informacji otrzymywanych przez Rzecznika, obowiązująca ustawa o weteranach działań poza granicami państwa nie spełnia oczekiwań części środowiska, w szczególności ciężko poszkodowanych weteranów. Zastrzeżenia dotyczą m.in. opieki medycznej adekwatnej do stanu zdrowia, odpowiedniej reakcji na pogorszenie stanu zdrowia, możliwości korzystania z przysługujących świadczeń (pierwszeństwo w kolejce w placówkach służby zdrowia, ulgowe przejazdy komunikacją miejską – korzystanie z tych uprawnień jest obecnie utrudnione), bieżącej pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności przez weteranów ciężko poszkodowanych, ułatwień dla organizacji pozarządowych udzielających pomocy weteranom, a także pomocy psychologicznej, zwłaszcza dla weteranów ze stwierdzonym zespołem stresu pourazowego (PTSD).

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o umożliwienie zorganizowania spotkania z Dyrektorem Departamentu Spraw Socjalnych MON oraz Dyrektorem Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w celu wypracowania mechanizmów pozwalających na skuteczniejszą pomoc weteranom, z uwzględnieniem możliwości finansowych resortu obrony narodowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: