Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie prawa do bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego z dnia 2016-02-11.

Adresat:
Minister Infrastruktury i Budownictwa
Sygnatura:
IV.7001.1.2014
Data sprawy:
2016-02-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie prawa do bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Warunki udzielania 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nadal są niejasne. Dzieje się tak, ponieważ ustawa o gospodarce nieruchomościami nie zawiera definicji „dochodu miesięcznego”. Nie precyzuje też, z jakiego okresu dochód ma być brany pod uwagę przy udzielaniu bonifikaty.

W konsekwencji urzędy miast na terenie kraju przyjęły rozbieżną praktykę stosowania przepisów dotyczących udzielania bonifikaty. Tymczasem prawa osób niezamożnych do skorzystania z ustanowionej ulgi powinny być określone w sposób jednoznaczny.

Prace nad zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, która miała doprecyzować przepisy zgodnie z postulatem Rzecznika Praw Obywatelskich, nie zostały zakończone w poprzedniej kadencji Sejmu RP. Dlatego Rzecznik zwraca się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie stosownych prac legislacyjnych, w celu rozwiązania tego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-02-26
Opis odpowiedzi:
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniło w odpowiedzi z 26 lutego 2016 r., że kontynuuje prace nad odpowiednią nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, zapoczątkowane w byłym resorcie infrastruktury i rozwoju. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości został wpisany na wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zaproponowane zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami polegają m.in. na zdefiniowaniu pojęcia dochodu miesięcznego poprzez odwołanie się do przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.