Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą przez ZUS z dnia 2016-02-15.

Adresat:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Sygnatura:
III.7060.903.2015
Data sprawy:
2016-02-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kierowania na rehabilitację leczniczą przez ZUS.

W sytuacji, gdy ZUS odmawia skierowania na rehabilitację leczniczą, osoby ubezpieczone oraz renciści nie mają żadnych uprawnień, aby dochodzić swoich racji na podstawie obowiązujących przepisów. W ocenie Rzecznika obecny stan prawny budzi wątpliwości konstytucyjne. Skierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej stanowi bowiem realizację prawa do zabezpieczenia społecznego. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich należy dokonać odpowiedniej zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także rozporządzenia regulującego kierowanie na rehabilitację leczniczą.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-17
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi z 17 marca 2016 r. podzielił wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich i wskazał, że kwestia zasad wydawania orzeczeń o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS jest obecnie przedmiotem analizy mającej na celu określenie zakresu koniecznych zmian legislacyjnych.