Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie płatnego urlopu naukowego dla pracowników instytutów badawczych z dnia 2016-02-18.

Adresat:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sygnatura:
VII.7034.1.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie płatnego urlopu naukowego dla pracowników instytutów badawczych.

Pracownikom naukowym instytutów badawczych nie przysługuje obecnie prawo do płatnego urlopu naukowego, który pozwoliłby im na zintensyfikowanie prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Możliwość taką mają natomiast nauczyciele akademiccy. Z wcześniejszej korespondencji prowadzonej w tej sprawie przez Rzecznika Praw Obywatelskich wynikało, że problem ten zostanie przeanalizowany podczas prac nad nowelizacją ustawy o instytutach badawczych. Rzecznik prosi o poinformowanie, czy planowana jest zmiana przepisów w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-29
Opis odpowiedzi:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w odpowiedzi z 29 kwietnia 2016 r. zapewnił, że dostrzega istniejące zróżnicowanie uprawnień pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych. W ocenie Ministerstwa kwestia ta powinna zostać w pierwszej kolejności poddana konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami w celu wypracowania spójnej koncepcji, a następnie uregulowana w sposób kompleksowy, obejmujący zarówno pracowników naukowych uczelni, instytutów badawczych, jak i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników niebędących pracownikami naukowymi. Minister wyraził nadzieję, że uruchomienie procesu legislacyjnego związanego z nowym prawem o szkolnictwie wyższym da możliwość wprowadzenia postulowanych przez Rzecznika zmian.