Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego z dnia 2016-02-18.

Adresat:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura:
VII.501.316.2014
Data sprawy:
2016-02-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego.

Konieczne jest, zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, kompleksowe uregulowanie monitoringu wizyjnego w przepisach rangi ustawowej. Przyjęte rozwiązania powinny zapewnić bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, a jednocześnie uwzględniać prawo do ochrony życia prywatnego i ochronę danych osobowych. Ten złożony problem wymaga skoordynowania prac wielu resortów, a także przeprowadzenia konsultacji społecznych. Znalezienie równowagi między bezpieczeństwem a ochroną prywatności obywateli w dobie rozwoju nowoczesnych technologii jest jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie władze publiczne.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie uzyskiwał zapewnienie o planowanych bądź trwających pracach legislacyjnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kolejnym wystąpieniu Rzecznik prosi o przekazanie informacji na temat aktualnego stanu prac nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-14
Opis odpowiedzi:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformował w odpowiedzi z 14 marca 2016 r. o prowadzonych pracach analitycznych i zapewnił, że po ich zakończeniu niezwłocznie rozpoczną się prace legislacyjne zmierzające do opracowania nowej wersji projektu założeń do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym. Minister przedstawił również podstawowe cele projektowanej ustawy i oczekiwane efekty ustawowych regulacji.