Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie sytuacji rodzin romskich w Limanowej z dnia 2016-02-19.

Adresat:
Wojewoda Małopolski
Sygnatura:
XI.816.13.2015
Data sprawy:
2016-02-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Równego Traktowania
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Wojewody Małopolskiego w sprawie sytuacji rodzin romskich w Limanowej.

W dniu 17 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i przedstawicieli Zespołu do spraw Równego Traktowania w Biurze RPO z rodzinami romskimi, a także z Wicewojewodą Małopolskim oraz Burmistrzami Limanowej i Czchowa.

Rodziny romskie, wbrew swojej woli, ale zgodnie z realizowanym przez władze miasta projektem, mają zostać przeniesione z dotychczasowego miejsca zamieszkania do budynku zakupionego przez miasto Limanowa na terenie gminy Czchów. Głównym powodem zdecydowanego sprzeciwu Romów wobec propozycji przeniesienia się były protesty części mieszkańców Czchowa oraz reakcja władz samorządowych gminy Czchów.

RPO nie kwestionuje potrzeby zakupu nieruchomości ze środków pochodzących z Programu integracji społeczności romskiej. Warunki w jakich żyją te rodziny obecnie, są dramatyczne. Zmiana miejsca zamieszkania przez Romów powinna jednak odbywać się z poszanowaniem obowiązującego prawa i przede wszystkim za ich zgodą. Zaniepokojenie wzbudza fakt, że inicjatywa, która miała być formą pomocy dla społeczności romskiej, przybrała kształt niejako działania siłowego, zmierzającego do usunięcia lokatorów z zajmowanego budynku.

W ocenie Rzecznika, właściwym rozwiązaniem jest obecnie przeprowadzenie mediacji z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o rezultatach podjętej mediacji, a także odniesienie się do wszystkich wątpliwości sygnalizowanych w wystąpieniu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-09
Opis odpowiedzi:
Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego w piśmie z 9 marca 2016 r. wskazała, że pierwsze spotkanie mediacyjne odbyło się 22 lutego 2016 r. w oddziale zamiejscowym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu. Uczestnikami spotkania były wszystkie zaangażowane strony: burmistrzowie miast Limanowa i Czchów, a także przedstawiciele rodzin społeczności romskiej w Limanowej. Strony zgodziły się na wypracowanie wspólnie akceptowalnego konsensusu. Kolejne spotkanie mediacyjne zaplanowano na 10 marca 2016 r., na którym zostaną omówione konkretne rozwiązania i propozycja zawarcia ugody.