Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego z dnia 2016-02-22.

Adresat:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2016-02-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego.
Pacjenci powinni mieć zapewnione prawo do informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia, którego wykonania odmówił im lekarz powołując się na klauzulę sumienia.
W obecnym stanie prawnym brak podmiotu zobowiązanego do wskazania pacjentowi, któremu odmówiono świadczenia realnych możliwości uzyskania świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Może więc dochodzić do sytuacji, gdy pacjent nie będzie mógł uzyskać określonego świadczenia zdrowotnego. Oznaczałoby to naruszenie konstytucyjnego prawa równego dostępu do świadczeń publicznej opieki zdrowotnej. W wystąpieniu skierowanym do Prezesa NFZ, Rzecznik prosi o podanie informacji, czy zgodnie z procedurami Narodowego Funduszu Zdrowia istnieje podmiot zobowiązany do wskazania realnych możliwości uzyskania świadczenia pacjentowi, któremu lekarz odmówił świadczenia, powołując się na klauzulę sumienia.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-04-25
Opis odpowiedzi:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował, że zwrócił się w dniu 29 stycznia 2016 r. do Ministra Zdrowia z prośbą o podjęcie prac nad zmianą przepisów w celu wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.