Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego z dnia 2016-02-22.

Adresat:
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Sygnatura:
VII.812.5.2014
Data sprawy:
2016-02-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie prawa pacjenta do uzyskania świadczenia zdrowotnego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z prośbą o wskazanie, w jakich sytuacjach lekarze będą mogli korzystać z klauzuli sumienia i odmówić wykonania określonego świadczenia. Trybunał Konstytucyjny w sprawie K 12/14 orzekł m.in. o niezgodności z Konstytucją przepisu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który nakłada na lekarza obowiązek wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem „w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”. Ustalenie sytuacji, w których lekarze będą mogli odmówić wykonania świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia pozwoli na bardziej precyzyjne wskazanie możliwych problemów związanych z obecnie obowiązującą regulacją prawną.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-05-20
Opis odpowiedzi:
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w piśmie z 20 maja 2016 r. poinformował, że samorząd lekarski dotychczas nie gromadził informacji o tym, w jakich sytuacjach lekarze korzystają z klauzuli sumienia. Z biegiem czasu informacje takie będą otrzymywać podmioty lecznicze, ponieważ w uzasadnieniu wyroku z 7 października 2015 r. (sygn. akt K 12/14) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że w informacji kierowanej do przełożonego lekarz powinien określić sytuacje, w których będzie korzystał z klauzuli sumienia.
W ocenie Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, jak również szeregu komisji etyki przy okręgowych izbach lekarskich, zmiana przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej nie jest konieczna. Krajowy Zjazd Lekarzy również zdecydował, że Kodeks Etyki Lekarskiej nie będzie obecnie zmieniany. Niemniej jednak Zjazd zobowiązał Naczelną Radę Lekarską do powołania interdyscyplinarnego zespołu ekspertów, który dokona analizy przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej pod kątem jego ewentualnej nowelizacji.