Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie powołania podkomisji ds z dnia 2016-03-09.

Adresat:
Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Sygnatura:
VII.600.14.2016
Data sprawy:
2016-03-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie powołania podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował o powołanie sejmowej podkomisji ds. wykonywania przez Polskę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, popierając inicjatywę Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Realizacja tego postulatu przyczyniłaby się do podniesienia standardu ochrony praw człowieka w Polsce, wynikającego z konwencji międzynarodowych.
Polska jako strona Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, uznająca jurysdykcję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do przyjmowania skarg indywidualnych, jest zobowiązana do wprowadzania rozwiązań legislacyjnych zgodnych ze standardami wynikającymi z Konwencji oraz do zapewnienia wykonywania orzeczeń tego Trybunału.
Rzecznik Praw Obywatelskich niejednokrotnie zwracał uwagę na celowość wypracowania systemowego rozwiązania umożliwiającego efektywne wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wspierając działania podejmowane w tym celu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Kluczową rolę parlamentów krajowych w procesie wdrażania orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz konieczność wprowadzenia skutecznej kontroli nad wykonywaniem tych orzeczeń wielokrotnie podkreślało także Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: