Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień sędziów do urlopu zdrowotnego z dnia 2016-03-14.

Adresat:
Minister Sprawiedliwości
Sygnatura:
III.7040.14.2016
Data sprawy:
2016-03-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie uprawnień sędziów do urlopu zdrowotnego.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, a także Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sposób uregulowania uprawnień sędziego do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia wymaga zmiany.Regulacja przyjęta w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych jest zbyt ogólna. Nie określa bowiem przesłanek ani warunków udzielenia urlopu zdrowotnego. Urlopu udziela Minister Sprawiedliwości, który ocenia okoliczności związane ze stanem zdrowia sędziego oraz potrzebę udzielenia takiego urlopu. Odmowa Ministra Sprawiedliwości nie jest decyzją administracyjną i nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

W przypadku nauczycieli, nauczycieli akademickich, a także kontrolerów NIK, o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego orzeka uprawniony lekarz. Od tego orzeczenia przysługuje zarówno zainteresowanemu, jak i pracodawcy odwołanie do ośrodka medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia i ma rozstrzygające znaczenie.Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje wprowadzenie podobnego rozwiązania również w przypadku sędziów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2016-03-22
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w piśmie z 22 marca 2016 r. podzielił stanowisko RPO i poinformował, że problematyka przesłanek oraz trybu udzielania urlopu dla poratowania zdrowia sędziów została uwzględniona w przygotowywanym projekcie zmian do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.